Santa Claus Figures

Karen Didion Crakewood Collection Santa Claus Wine Vest Santa 18 CC16-29

Karen Didion Crakewood Collection Santa Claus Wine Vest Santa 18 CC16-29
Karen Didion Crakewood Collection Santa Claus Wine Vest Santa 18 CC16-29
Karen Didion Crakewood Collection Santa Claus Wine Vest Santa 18 CC16-29
Karen Didion Crakewood Collection Santa Claus Wine Vest Santa 18 CC16-29
Karen Didion Crakewood Collection Santa Claus Wine Vest Santa 18 CC16-29
Karen Didion Crakewood Collection Santa Claus Wine Vest Santa 18 CC16-29
Karen Didion Crakewood Collection Santa Claus Wine Vest Santa 18 CC16-29
Karen Didion Crakewood Collection Santa Claus Wine Vest Santa 18 CC16-29
Karen Didion Crakewood Collection Santa Claus Wine Vest Santa 18 CC16-29
Karen Didion Crakewood Collection Santa Claus Wine Vest Santa 18 CC16-29
Karen Didion Crakewood Collection Santa Claus Wine Vest Santa 18 CC16-29
Karen Didion Crakewood Collection Santa Claus Wine Vest Santa 18 CC16-29

Karen Didion Crakewood Collection Santa Claus Wine Vest Santa 18 CC16-29    Karen Didion Crakewood Collection Santa Claus Wine Vest Santa 18 CC16-29
Wine Giver Santa 18 figure, Karen Crakewood Collection CC16-29 Wine Vest Santa.
Karen Didion Crakewood Collection Santa Claus Wine Vest Santa 18 CC16-29    Karen Didion Crakewood Collection Santa Claus Wine Vest Santa 18 CC16-29